Návštěvní řád SSK Vítkovice PDF Tisk Email
Návštěvní řád stadionu SSK VÍTKOVICE

  1. Každý návštěvník stadionu musí respektovat pokyny pořadatelů.
  2. Na požádání je každý divák povinen se prokázat platnou vstupenkou.
  3. Vstupenka opravňuje diváky sledovat pouze ze sektoru, který je na vstupence vyznačen.
  4. Osoby pod vlivem alkoholu, drog nebo jiných omamných látek nebudou na stadion vpuštěny.
  5. Je přísně zakázáno do prostoru stadionu vnášet alkohol, nápoje v PET lahvích, ve skleněných obalech i v krabicích a jakékoli nebezpečné předměty (např. zápalné láhve, dýmovnice, dělobuchy, tyče, zbraně apod.).
  6. Je přísně zakázáno do prostoru stadionu vnášet veškeré druhy pyrotechnických prostředků.
  7. Na požádání pořadatele je návštěvník povinen absolvovat preventivní prohlídku před vstupem, z důvodu vnášení nebezpečných věcí nebo namátkovou kontrolu vnášení nebezpečných věcí, která však spočívá na základě dobrovolnosti návštěvníka stadionu.. Při nepodrobení se této kontrole nebude návštěvník vpuštěn na stadion
  8. Návštěvníci stadionu, kteří si budou maskovat obličej kuklami, čepicemi apod. z důvodu znemožnění identity návštěvníka, budou okamžitě vyvedeni pořadateli ze stadionu, bez nároku vrácení vstupného
  9. Účast v potyčce, rasově motivovaném skandování a vhazování jakýchkoliv předmětů na hřiště se trestá okamžitým vyvedením ze stadionu bez nároku na vrácení vstupného a předáním příslušným orgánům policie ČR.
  10. Veškeré škody způsobené nevhodným chováním diváků, budou vymáhány a postihovány dle platných právních předpisů.

V Ostravě dne: 29.5.2006                       SSK VÍTKOVICE
Závodní 1411
Ostrava 6