Projekt Mobility - Anglie PDF Tisk Email

5 Points Group a.s. získala finanční prostředky z Národní agentury na realizaci projektu mobility VETPRO č. CZ/12/LLP-LdV/VETPRO/134244.
Cílem projektu je získání nových poznatků, informací, zkušeností a inovací ve vzdělávání v oblasti bezpečnostních služeb a jejich implementaci na podmínky naší firmy. Realizací projektu dojde ke zvýšení odborné způsobilosti účastníků. Možnost reflexe, výměny zkušeností se zahraničními odborníky ve vzdělávání v oblasti bezpečnostních služeb a hlavně přenos inovací a moderních přístupů výuky v této oblasti povede k výraznému rozvoji a konkurenceschopnosti naší firmy.
Projekt mobility VETPRO bude realizován ve Velké Británii, ve městě Torquay a to v termínu od 24.4. do 8.4.2014.  Projektu se zúčastní 8 klíčových zaměstnanců. Partnerskou organizací ve Velké Británii je společnost The Training Partnership Ltd., která na základě několikaletých zkušeností  zajistí naší firmě odborný program a seznámí nás se vzdělávacími systémy v malých a středních podnicích podnikajících v oblasti bezpečnostních služeb. 

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státním rozpočtem ČR.


logo