Aktuální legislativa Tisk
Aktuální legislativa pro oblast provozování koncesované živnosti ostraha majetku a osob a koncesované živnosti služby soukromých detektivů :

Aktuální legislativa: zákon č. 155/2010
http://lexdata.abcsys.cz/lexdata/sb_free.nsf/0/C12571CC00341DF1C125772D0037C34C

Vyhláška č. 16 ze dne 8. ledna 2009 o obsahu a rozsahu kvalifikace pro výkon fyzické ostrahy a služby soukromého detektiva

Živnostenský zákon č. 455/1991 Sb. ve znění novely publikované v zákoně č. 274/2008 Sb.

 

Doporučené odkazy na webové stránky :

www.narodni-kvalifikace.cz Národní soustava kvalifikací, kvalifikační standardy
www.ktp.istp.cz Kartotéka typových pozic