Konkrétní nabídka služeb pro zákazníky :

  1. zpracování bezpečnostního auditu
  2. příprava a zpracování bezpečnostního projektu
  3. poradenská činnost, konsultace
  4. realizace komplexních projektů k zajištění bezpečného bydlení
  5. běžné služby: 
   - ochrana osob a majetku 
   - fyzická ochrana objektů a majetku 
   - fyzická ochrana při transportu peněz a cenností 
   - pořadatelská služba, včetně zajištění hostesek 
   - služby soukromých detektivů 
   - asistence zásahové jednotky v akutních případech ohrožení majetku nebo osob
   - detekce možných odposlechů v kancelářích (vysokofrekvenční detektor vln)
  6. poskytování technických služeb k ochraně osob a majetku: 
   - napojení na pult centralizované ochrany včetně rychlých zásahů na zabezpečeném místě 
   - montáž a dodání elektronických zabezpečovacích zařízení 
   - montáž kamerových systémů 
  7. pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti při vzdělávání zájemců o získání odborné způsobilosti pro dílčí kvalifikaci strážný a detektiv koncipient
Ceny smluvní.